HOA LAN CẮT CÀNH

Lan cắt càng được dùng vào nhiều mục đích khác nhau như trưng trong bình, kết vào áo, cắm vào các lẵng hoa, trang trí cổng hoa, xe hoa, trang trí tiệc, hội nghị, hoa cưới cầm tay, hoa cắm để bàn.....rất đẹp và sang trọng.